Bisakah ibu melakukan ‘aqeeqah untuk anaknya jika ayah telah menceraikannya?

Pertama:  Aqiqah adalah sunnah dan mustahab, tetapi tidak wajib. Orang yang mengikuti sunnah ini akan memperoleh pahala dan kebajikan, dan orang yang tidak mengikutinya akan terjerumus ke...